Home » Metodologii – Proceduri

Metodologii – Proceduri

An școlar 2023-2024

Criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Metodologie-_mobilitate-pers_did-2024_2025


ORGANIGRAMA

PDI-2022-2026

Metodologie-_mobilitate-pers_did-2022_2023

Calendarul-mobilitatii-2022-2023

Sc 11- Raport privind calitatea invatamantului

Metodologie _mobilitate pers_did 2021_2022

Calendarul mobilitatii 2021-2022

OMEC 4244_2020

PO privind mod. de desfasurarea a activ. de pregatire a sesiunilor de examen

Recomandari-pentru-masurile-de-protectie-care-trebuie-aplicate-pentru-reluarea-activitatilor-in-unitatile-sanitare

GHID-COVID_Easy-to-read

OMEC 4302_2020 – completare metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic

omec_4247

Ordin-metodologie-gradatie-de-merit

OMEC nr. 3307_2020 actualizat la 21.05.2020

Ordinul 4135

Procedura informatica inscriere inv prescolar SIIIR

791_Adresa ISJ_cadrul normativ inscrieri invatamant prescolar

Adresa 326_reluare activitate

Metodologie de monitorizare a segregării școlare _09.12.2019

Ordin-cadru 6.134_2016 interzicere segregare

Metodologie mobilitate 2020-2021

Metodologie mobilitate personal didactic 2019/2020

Metodologia Gradatie de merit 2018 publicată în MO

Ordinul MEN Nr 3017 – Modificare mobilitate personal didactic 2018-2019

Metodologie mobilitate personal_didactic 2018_2019

Înscrierea în Învățământul primar 2017-2018

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLS.PREG.2017-2018

OMEN 3247 inscriere inv. primar-Metodologie

Comunicat eval psihosomatica dupa 15.03.2017

Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit sesiunea 2017

Grafic_modificat_OMEN_3252

OMENCS 6.161_2016 _ gradatie merit

Ordinul 3590 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial

OMENCS 3590-2016 Planuri cadru gimnaziu

———————————————————————————————————————————

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016 – 2017