Home » Regulamente

Regulamente

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.11 (structuri), 2018-2019

Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Nr.11 (structuri), 2018-2019

3027_2018 completare rofuip

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018

OMEN 3382_24.02.2017_Structura an scolar

Regulamente Interne ale școlii pentru anul școlar 2016-2017

REGULAMENT INTERIOR GPP 35_41_2017

Regulament de Organizare si Functionare 2016-2017

Regulament Intern 2016-2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

ROFUIP-Regulament cadru 2016 Minister

STATUTUL ELEVILOR

OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_1

SANCȚIUNI ce se pot aplica elevilor conform Legilor

EXTRAS din Statutul Elevilor

ORDIN al MEN privind activitățile educative școlare și extrașcolare

adresa 523_modalitati de informare