Home » Home » Anunț concurs pentru post muncitor

Anunț concurs pentru post muncitor

Anunț concurs pentru post muncitor 14.04.2022

Școala Gimnazială Nr.11, cu sediul în Oradea, strada Moldovei nr. 55, județul Bihor, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – MUNCITOR post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – studii medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă  în data de 14.04.2022, ora 13.00, la sediul instituției;             
  • proba interviu în data de 14.04.2022 , ora 14.00, la sediul instituției.
  • proba practică în data de 14.04.2022 , ora 15.00, la sediul instituției

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0359413170